Carl-Magnus Stolt
Böcker, konst och sjukvård

 

Genom åren har jag skrivit många artiklar - såväl vetenskapliga som mer populärvetenskapliga. Den senaste uppsatsen publicerades i Strindbergsällskapets senaste årsskrift:

"Ett år av galenskap och kreativitet
Om vänskapen mellan Strindberg och läkaren Carl Ludwig Schleich"

 

 

Scrolla i kolumnerna nedan för att se vad jag utforskat. Säkert har jag missat att få med någon artikel!

 

 

 Originalartiklar (peer review papers)

 • Stolt, Carl-Magnus "Underlig och föga lärd". Om den bortglömde Linnélärjungen Jonas Ahlelöf (1717-1783) i Frillesås. Svenska Linnésällskapets årsskrift 2008.

 •   Stolt, Carl-Magnus, "Fången i det förflutna. Geijers dotterdotter Anna Hamilton Geete". Personhistorisk tidskrift nr 1, 2009. 

 • Stolt, Carl-Magnus "Psykoanalys, parapsykologi och piano. Läkaren Gerhard Odencrants (1888-1967) - en biografisk skiss. Svensk Medicinhistorisk tidskrift volym 12, 2008.

 •  Stolt, CM, Öberg, L En ovarietomi i Borås 1814. [An ovariotomy in Borås 1814]. Year Book of  The Society of Medical History in Southern Sweden, Lund 1984.


 •   Stolt CM, Johnsen SA.  [Therapeutic intake of paracetamol caused acute renal insufficiency and liver  damage]. Lakartidningen. 1984;81:1313


 •  Stolt CM.[Acute  myocardial infarction after cytostatic therapy]. Lakartidningen 1995;92:4421-2.


 • Stolt, CM  [A multitalented doctor. About Emil Jerlov:  obstetrician, astronomer and artist]. Year book of The Society of Medical  History in Southern Sweden, Lund 1995:151-166


 •  Juliusson G, Heldal  D, Hippe E, Hedenus M, Malm C, Wallman K, Stolt CM, Evensen SA, Albertioni F,  Tjonnfjord G, et al.Subcutaneous injections of 2-chlorodeoxyadenosine for  symptomatic hairy cell leukemia. J Clin Oncol. 1995;13:989-95. 

 •   Lundqvist A,  Tolfvenstam T, Brytting M, Stolt CM, Hedman K, Broliden K. Prevalence of  parvovirus B19 DNA in bone marrow of patients with haematological disorders. Scand  J Infect Dis. 1999;31:119-22.


 •  Stolt, CM, Dahlberg, K Relationen mellan kropp och själ. Ett medicinhistoriskt och  fenomenologiskt perspektiv, (tillsammans med Karin Dahlberg),
                    Svensk  medicinhistorisk tidskrift vol 2, nr 1, 1998 [The body and mind relation.  Historical and phenomenological aspects. J Swedish Med History  1998;2:165-188]


 •   Stolt, C-M Moniz,  lobotomin och 1949-års Nobelpris, Svensk medicinhistorisk tidskrift 1999;  3:249-271.


 •   Stolt, CM Vad är  humanistisk medicin? Ugeskrift for Laeger, 162/51;6995-6997, 2000 samt i Tidsskrift for Den norske laegeforening 30;  3736-3738, 2000
  [What is medical humanities? Danish Med Bull. 2000;162/51:6995-7,  also published in J Norwegian Med Association  2000;30:3736-8].


 • Stolt, CM  [Why did Freud never  receive the Nobel Prize? About Sigmund Freud, Bror Gadelius and the conflict of  scientific approach in medicine]. J Swedish Med History   2000;4,75-113.


 • Stolt, C-M Why did Freud never receive the Nobel Prize? International Forum of Psychoanalysis 2001; 10: (3-4):  221-226.


 • Stolt, CM  Les lauriers d`Hippocrate,  Les Cahiers de Science & Vie (Paris)  2000;60:66-73.


 • Stolt, CM  Âpres discusion autor d`une thérapie de choc,  Les Cahiers de Science & Vie (Paris) 2000;60:73-8.


 • Stolt, CM  Freud, le lauréat oublié? Les Cahiers de  Science & Vie (Paris) 2000;60:78-82.

 •  Stolt, CM Medicinen och människovärdet [Medicine  and the value of life]. J Soc Sci (Socialvetenskaplig tidskrift) 2001; 1-2:  7-19.

 • Björkhem, L., Stolt, C-M. Hypnos i svensk 1900-talsmedicin speglad genom  John Björkhems liv och verksamhet. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift vol. 5, nr  1,  2001[John Bjorkhem and hypnosis]  Svensk Med Tidskr. 2001;5(1):45-60. Swedish.


 •   Stolt, C-M.  A  model for determination of the transitional zone between curative an palliative  care, International Journal of Thanatology and Suicidology 2001; 3: 26-28.


 •   Stolt,  C-M. ”När man är förfärligt ledsen söker man - tror Ni inte det? - människan” Patienter skriver till doktor Poul  Bjerre. En studie i patientbrev till en berömd själsläkare. Svensk  Medicinhistorisk Tidskrift vol. 5, nr 1,   2001. [Poul Bjerre's practice of psychiatry]
                    Svensk Med Tidskr. 2001;5(1):153-69.


 •   Ahlzén, R, Stolt, CM. A reply to Pickering, J Med Ethics:  Medical Humanities 2001; 27: 47-49.


 • Stolt,  C-M. Evidensbaserad medicin: Tio kritiska invändningar mot en värdefull metod. [Evidence-based medicine: ten critical objections against a valuable  method] Läkartidningen 2001; 28-29:3255-56


 •    Stolt, CM  Moniz,  Lobotomy and the 1949 Nobel Prize, In: Elisabeth Crawford (ed.) Historical  Studies in the Nobel Archives. Uppsala studies in the History of Science 31,  Universal Academy Press, Tokyo, 2002.


 •   Stolt, CM Why did Freud never receive the Nobel Prize? In: Elisabeth Crawford (ed.) Historical Studies in the Nobel Archives. Uppsala  studies in the History of Science 31, Universal Academy Press, Tokyo, 2002.


 •  Supanich, A., Stolt, C-M.  Läkarna och födelsekontrollen – Om synen på sexualitet, abort och  preventivmedel I Svenska Läkartidningen 1928-1938. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2002; vol 6; nr 1.


 •   Stolt, CM and Rocca  J. Royal Naval Physician Sir John Jamison  (1776-1844), Scurvy and Sweden`s Medico-Surgical Institute. Journal of the  Royal Naval Medical Service 2002;88(3):116-26.


 • Stolt, CM, Dehdari, B. Placebobegreppets historik. Svensk Medicinhistorisk  Tidskrift 2003, vol 7, nr 1, 2003


 • Helgesson, U.Stolt, CM. Fregatten Eugenié och  koleran i Karlskrona 1853. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2003, vol 7, nr 1,  2003


 •    Ahlzen R, Stolt CM.  The Humanistic Medicine program at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.  Acad  Med. 2003 Oct;78(10):1039-42.


 •   Stolt, CM Medicin och lyrik.  Vetenskapens språk räcker inte. [Medicine  and Poetry. Scientific language  is not enough], Läkartidningen 2003; 51-52: 4308-4317.


 •   Nejat, S, Stolt, CM  The Importance of the Pulse as presented in Al-Qanun f’it Tibb by Ibn Sina  (Avicenna). Türkiye Klinikleri Journal  of Medical Ethics, Law and History, T Klin J Med Sci 2003:11; 221-225


 •   Björkhem-Bergen, L. Stolt, C-M. Hypnosis in Sweden during the twentieth century – the  life and work of John Björkhem, History of Psychiatry 2004, Vol. 15, Issue 1,  pp 193-200.


 •   Stolt, C-M. The gap between real life experience and scientific  exploration. The absence of pattern and the total individualization of  grief.  A family case report.  Humane Health Care  International 2004; Vol 4, nr 2.   (http://www.humanehealthcare.com/)


 • Stolt, CM., Klein, G,  and Jansson, A. (2004). An  Analysis of a Wrong Nobel Prize -  Johannes Fibiger 1926: A study in the  Nobel Archives. Adv. Cancer Res. 92, 1-12. 

 •   Stolt, C-M. Long-term survival of acute leukemia. One  patient's story. Ethical and historical considerations. Acta Oncologica 2004; 43 (5): 503-505.


 •    Stolt, CM and  Dehdari, B. The Swedish view on the placebo. Journal of Medical Ethics, Law and  History in Turkey  (T Klin J Med Sci  2004, 24:230-234)


 •   Stolt, C-M.  Experience of therapeutic use of arsenic in a  Swedish countryside hospital in late 19th century, Haema (The Journal of  the Hellenic Society of Haematology) 2005; 8(4): 579-581


 •   Stolt, C-M Poetry  and Medicine, European Journal of Clinical Hypnosis, 2005:2: 14-19


 •    Stolt, C-M.  De  olyckliga läkarna. Om en medicinsk sociologisk studie
    Socialmedicinsk tidskrift  2005: 3: 179-186


 •     Stolt, C-M. The  discontent doctor. Physicians’ experiences of medical practice and health care  in Sweden 1990-2002.  A qualitative  study. Journal of medical Ethics , Law and History in Turkey, T Klin J Med  Sci 2005; 13: 155-159.


 •    Stolt, C-M Poetry and Medicine. European Journal of Clinical Hypnosis 2005; 6 (3):  38-42


 •     Stolt, C-M. Vad är  en människa? Biologins, biokemins och genetikens definition räcker inte. Läkartidningen 2006; 1-2: 65-67.


 •    Stolt, C-M Att  lämna dåliga besked. Om det svåra samtalet i vården. I Näslund, I och  Berggren, L (red) Den lilla och stora katastrofen. Att möta och behandla  människor i svåra situationer.  Svensk  Medicin nr 76, Läkardagarna i Örebro 2006, Förlagshuset Gothia, Stockholm 2006


 •    Stolt, C-M. ”Den ensamma hemligheten”. Samtidshistoria  och existentiella aspekter vid HIV-infektion. En kvalitativ studie av den medicinska  journalens texter. Socialmedicinsk tidskrift 2006; 4: 347-355.

 • Hansson, MEA och Stolt, C-M Vargen kommer…kanske.  Mediernas medicinjournalistik söker sensationer – nyhetsjakt försvårar  helhetssyn, källgranskningen blir lidande. Läkartidningen 2006; 48:3806-3808.

 • Hemborg Kristiansson, M, Stolt, C-M, Nilsson, P. Empatisk  doktor eller kallhamrad yrkesman – läkaren i konsten. Läkartidningen 2006;  44:3393-3396.

Översikter och essäer

 •  Stolt, Carl-Magnus Porträtt av ett landskap - anteckningar från Vendelsöfjordens strand. Nordhallands hembygdsförenings årsbok Vår Bygd 2009.

 • Stolt, CM Läkekonsten i Borås intill 1850. Kulturhistoriska  föreningens årsbok, Borås 1984.

 •  Stolt, CM Vad är läkekonst? [What is the art of medicine?]. Lakartidningen  1984:51.   

 •  Stolt, CM [New law - not new concept  of death should be discussed]. Lakartidningen,  1984;15:1477.

 •  Stolt, CM  Ett  fall av homeopatisk behandling i Borås  1849.[A case of homeopathic treatment in Borås 1849].  Observanda Medica, Ferrosan, 1985:3.


 •  Stolt, CM  [About pastoral medicine in the past]. Kärnan  (Journal of Leo Farmaceutics), 1988:1.


 •    Stolt, CM, Stolt, K   Spanska sjukan i Borås 1918-1919. [The Spanish disease in Borås 1918-1919]. Tika  Information 1988:8.

 • Stolt, CM, Stolt, K   Hippokrates regler för hälsa. [Hippocrates rules for health].   Kabijournalen 1989:8

 •    Stolt, CM, Forssman,  O. [Hermann Nothnagel - a medical giant 100 years ago]. Hässle-Information  1990:10.


 •  Stolt CM. [A  breakthrough for treatment of acute leukemia with a vitamin A acid derivative].  Lakartidningen. 1992;89:1565-6.


 •     Stolt CM. [First  Scandinavian Gaucher Meeting. Treatment with enzyme substitution provides  optimism for the future]. Nord Med. 1992;107:292-3, 298. 


 •  Stolt, CM, Stolt, K  Koleran i Borås. [Cholera in Borås], Kulturhistoriska föreningens årsbok [The  Year Book of  The Society of Cultural  History], Borås, 1993.


 •   Stolt, CM, Stolt,  K  [Salerno - the first medical faculty  of Europe], J Draco Pro Medico, 1993;1.


 •  Stolt CM.[On the  tracks of epidemics. Misplaced reliance on authority and new medical ideas].  Lakartidningen. 1994;91:4285-6. 

 •  Stolt, CM, Forssman,  O. [The conception of cancer, especially during the 19th century].  Nordic Year Book of Medical History 1994: 115-121.


 •  Stolt, CM Medicinens tröghetsregel. [The rule of medical  inertia]. Nordisk medicinhistorisk årsbok. [Nordic Year Book of Medical History] 1995:111-124.


 •  Billstrom R, Stolt  CM.[The man behind the rod: John Auer. A broad-minded physiologist].  Lakartidningen. 1995;92:3577-9.


 •   Stolt CM.[Medical  ethics, history and philosophy should be integrated]. Lakartidningen.  1995;92:2979.


 •  Stolt, CM, Forssman,  O [Some notes from early history of immunity], Nordic Year Book of Medical  History 1996: 57-60.


 •  Stolt, CM [What can  we learn from ancient Greece medicine? About the art of Medicine] Year Book of  The Society of Medical History in Southern Sweden, 1996:51-61.


 • Stolt CM. [Stolt vs  Evans--a clinician meets a health economist. How much is the cost of dying]?  Lakartidningen. 1997;94:3121-4.


 •  Stolt CM. [Medical  science explains. The art of medicine understands. A new book on medical  history from the prehistoric time to the year 2000]. Lakartidningen.  1997;94:2519, 2522-4.


 •   Stolt CM, Nilsson  P.[Medicine needs critical reflections]. Lakartidningen. 1997;94:1868.


 •   Stolt, CM [History of  medical ideas as an academic discipline] J Swedish Med History 1997;1 (suppl  1): 35-38.


 •   Stolt, CM  [John Auer - broad minded physiologist]. The  Year Book of  The Society of Medical  History in Southern Sweden, 1997: 157-160.


 •  Stolt CM. Mötet  patient-läkare kan vara livsavgörande. Stora forskningsfält ännu orörda  avseende denna svårstuderade relation. Medicinsk kommentar.   Läkartidningen 1998;37:3904-3908 [The meeting between patient and  physician can be of decisive importance. Large fields of research are still  untouched when it comes to this relation which is difficult to study]. 


 •   Stolt CM. Bara  skuggorna finns kvar på Spinalonga    Läkartidningen  1998;32-33: 3449 [Only shadows remain in Spinalonga].


 •   Stolt CM. [The  farm-hand with love problems was surgically treated and later happily married].  Lakartidningen.  1998;95:3057.


 •   Stolt CM. Var det  ”mannen på vågen” som först anade nyttan av motion? 
   Läkartidningen 1998;  20:2536 [Was it the "man on the scale" who first understood the  benefit of motion?]


 •    Stolt, CM Medicinhistoria  - ett viktigt redskap för humanistisk medicin
   Svenska Läkaresällskapet, [Medical history - an important  tool for medical humanities], Svenska Läkaresällskapet, Hygiea 1998; 107:1


 •  Stolt CM. Från  Paracelsus till Clarence Blomquist Läkartidningen 1998;18: 2112-2118 [From  Paracelsus to Clarence Blomquist].


 •   Stolt, CM Sprit och  livvakt mot Arosenius hemofili, Läkartidningen 1998;35:3705 [About the  hemophilia of the artist Ivar Arosenius].


 •   Stolt, CM  Från franskt 1500-tal till svenskt  1900-tal.En läkares bildningsväg. 
   Läkartidningen  1998;48:5537-5539 [From 16th century France to 20th  century Sweden. The path of education for a Swedish doctor].


 •  Stolt, CM Karolinska  institutet slår ett slag för humanismen! Medicinsk Vetenskap, Karolinska  Institutet, sid. 15-17, nr 1/1998: Stockholm. [The Karolinska Institute goes  for humanism!], Medicinsk Vetenskap   [Medical Science], Karolinska Institutet, Stockholm 1998,1:15-17.


 •  Stolt, C-M Uppenbarelsens neurobiologi,  Svenska Dagbladet 23 augusti 1999.


 •   Stolt CM. Många  banbrytande upptäckter - men också stora felbedömningar
   Läkartidningen 1999;  51-51:5744-5752 [Many epoch-making discoveries--but also big  misjudgements]. 


 •  Stolt,  CM Humanistisk medicin, försök till en  ämnesbeskrivning,  [Humanistic Medicine,  a description of the subject]. HIS-report #67, Karolinska Institutet,  Stockholm, 1999.


 •  Stolt, CM En på  miljonen Rädda Liv, Svensk tidskrift för livräddande första hjälp, nr 2,  1999 [One at a million, Swedish J Life Resuscitation, 1999;2].


 •  Stolt, CM. Färdow, J. Skall man alltid berätta allt? Om svårigheten att hantera prognostiken [Should the  physician always tell it all? On difficulties in handling the  prognosis.]
    Läkartidningen 2000; 97: 4323-4326


 •   Stolt, CM Att möta  cancerpatienter (Regional inspirationsskrift) 
   [To meet patients  with cancer]. Centrum for Oncology, (Onkologiskt centrum i Västra  sjukvårdsregionen), ISSN 1100-1070, Göteborg 2000


 •  Stolt CM. Språk,  verktyg och eld Läkartidningen 2000; 25: 3096-3097 [A moment in medicine,  part 10. Language, a tool and a fire].


 •    Stolt CM. Lyhört  lyssnande kräver närvaro Läkartidningen 2000; 23: 2884-2885 [A moment in  medicine, part 9. Sensitive listening requires presence].


 •   Stolt CM. Lagom  nära - balans mellan närhet och avstånd Läkartidningen 2000; 21: 2636-2637  [A moment in medicine, part 8. Just  enough of closeness--the balance between closeness and distance].


 •   Stolt, C-M Beröringens  betydelse i vården Läkartidningen 2000; 19: 2364-2365
   [A moment in medicine, part 7. The significance of  touch in medicine]


 •  Stolt CM. ”Utan  verklig medkänsla kan man aldrig bli en bra läkare”
  Läkartidningen 2000; 17: 2104-2105 [A moment in medicine,  part 6. "It's not  possible to become a good physician without true compassion"].


 •   Stolt CM. Behöver  en läkare vara god Läkartidningen 2000; 15: 1858-1859 [Moment in medicine,  part 5. Is kindness a must for a physician?]


 •   Stolt CM. Se hela  personen - inte bara patienten Läkartidningen 2000; 13: 1570-1571 [A moment  in medicine, part 4. See  the whole person--not only the patient].


 •  Stolt CM. Känn dig själv - och bli dig själv Läkartidningen  2000; 11: 1292-1293 [A moment in medicine, part 3. Know yourself--and be  yourself].


 •  Stolt, CM Att  trösta - en svår konst man ofta misslyckas med [A moment in medicine, part  2. Compassion - a difficult art with frequent failure] Lakartidningen 2000; 5:  488-489


 •  Stolt, CM Konst,  vetenskap och hantverk är läkaryrkets hörnpelare
     Läkartidningen 2000; 1-2: 86-87 [A moment in medicine,  part 1. Art, science and  craft is the corners of medical practice]


 •  Stolt, CM Vårdandets  konst och patientens självbestämmande, i: Patienten har rätt - att stärka  patientens ställning. Seminarieserie  1998-2000, Stockholms läns landsting Rapport 6, Stockholm 2000  [The art of caring and the autonomy of the  patient, in: Seminars 1998-2000, Stockholm County Council Reports #6, Stockholm  2000].


 •     Stolt, CM Om att  lyssna efter sammanhang Läkartidningen 2000; 51-52: 6119 [To listen for  context]


 • Stolt, CM [Success  stories in medical research]. In: Public Health and Health Care, ed. Rosén, M  and Lindberg, G, National Atlas of Sweden, Uppsala 2000: 114-119,  ISBN 91 87760 49 5.


 •   Stolt, CM [The 20th  century´s greatest advances and mistakes in medicine and medical care]. In:  Public Health and Health Care, ed. Rosén, M and Lindberg, G, National Atlas of Sweden, Uppsala 2000:  119,  ISBN 91 87760 49 5.


 • Stolt, C-M Att möta människor med funktionshinder, i antologin Om bemötande. Statens institut för  särskilt utbildningsstöd (SISUS), Stockholm 2001.


 •  Stolt, CM Vem får  och vem får inte? Om nobelpriset i fysiologi eller medicin
                  Riksarkivets årsbok  2001 [About the Nobel Prize in medicine or physiology. Year Book of The Swedish  National Archive 2001].


 •  Stolt, CM. Carl Gustaf Santesson. Swedish  Biographical Lexikon, nr 153, Stockholm 2001.


 • Stolt, C-M. Principetiken håller inte i verkligheten,  Svenska Dagbladet 12 augusti 2001


 •  Stolt, C-M Kommentar till debattartikel ”Hysteri i  debatten om stamceller”, Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 2001; 3:  29.


 •  Sjödin, C, Calltorp, J, Häggmark, A, Mattson, B, Stolt,  C-M Patientläkarrelationen mellan vetenskap och opinionsbildning, Svenska  Läkaresällskapets Handlingar Hygiea, band 110, 2: 252, 2001.


 • Stolt, C-M.  Läkaren och medicinen  i det postmoderna samhället, Läkartidningen 2001; 45: 5006-5010 [Physician and  medicine in the post-modern society

 •  Stolt, C-M Medicinen som kunskapssystem, i: Göteborgs Läkarförening 100 år,  Berntsson, C. m fl (red), Göteborg 2001


 •  Haglind, E, Stolt, C-M m fl Kökortning kan sätta  prioritering ur spel, Dagens Medicin, nr 48,   27 november 2001, sid. 45


 •  Stolt, C-M. Sjukvård är ett moraliskt projekt!  Läkartidningen 2001; 38: 4090


 •  Stolt, C-M. Poul Bjerres läkekonst. En studie i  patientbrev. Svenska Läkaresällskapets Handlingar Hygiea, band 110, 2: 242,  2001.


 •   Stolt, CM Striden mellan barnläkaren Bertil Söderling och  göteborgsbiskopen Bo Giertz 1950. Svenska Läkaresällskapets handlingar Hygiea  band 111, häfte 1, sid. 215,  2002.


 •   Peterson, G. Fogelberg, M. Gerdin, U, Stolt, CM och  Umefjord, G. Kroppsspråk, talspråk, skriftspråk, datorspråk – klarar vi av det?  Abstract, symposium. Svenska Läkaresällskapets handlingar Hygiea band 111,  häfte 1, sid. 340,  2002.


 • Stolt, C-M Dagens medicinhistoria speglas av holistiska ambitioner,  Läkartidningen;2002; 47: 4757-4759. [Current history of medicine is reflected  by holistic ambitions]


 • Stolt,  C-M Människan, mötet och helheten – om en humanistisk medicin, Handbok  för hälso- och sjukvård, elektronisk version, Landstingsförbundet 2001.  Reviderad utgåva 2003.


 •   Stolt,  CM Läkaren och patienten. I Sjöstrand, NO (red) Ett sekel med läkaren i  fokus. Läkarförbundet 1903-2003. Sveriges läkarförbund, Stockholm 2003: 169-182


 •   Stolt, C-M.  Borås och Sjuhäradsbygdens medicinhistoria –  de bortglömdas historia. s. 99-121, Västergötlands fornminnesförenings  årsskrift 2003-2004, Skara, 2004


 •   Stolt, C-M. Några reflektioner kring konsten att vårda Medicinsk  Axess nr 2, 2005, s.84-85


Publicerade kongress-presentationer

 •   Dahlberg K, Stolt CM.  The Human Subject - a challenge in technological health care and education, abstract. The 16th International Human  Science Research Conference, Trondheim, Norway 1997.

 •  Stolt, CM Teaching  Medical History in Sweden: A Broad Humanistic Perspective. In: Abstract book 37th  International Congress Society of History of Medicine, Galveston, USA 2000.


 •     Stolt, CM Moniz,  Lobotomy and the Nobel Prize 1949, In: Abstract book 37th  International Congress Society of History of Medicine; Galveston, USA 2000.


 •  Stolt, CM Att kombinera medicinsk vetenskap och omvårdnad  – naturligt men svårt. [To  combine medical knowledge and caring - natural but difficult], I:  Ambulanssjukvård - en utmaning, Prehospital konferens Högskolan, Borås, 2001


 •  Stolt, CM Teaching  Medical History in Sweden: A Broad Humanistic Perspective. In: In: Burns, C.R.  et al (ed) Proceedings of 37th  International Congress Society of History of Medicine. The Institute for  the Medical Humanities, The University of Texas Medical Branch, Galveston,  Texas 2002.


 •  Stolt, CM Moniz,  Lobotomy and the Nobel Prize 1949, In: Burns, C.R. et al (ed) Proceedings of 37th International  Congress Society of History of Medicine. The Institute for the Medical  Humanities, The University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas 2002.


 •  Stolt, CM Why did  Freud never receive the Nobel Prize? Science and Humanities in Medicine. A  historical and philosophical study. p. 249, Abstract book, 38th  International Congress on the History of Medicine, Istanbul 2002.


 • Stolt, CM The  absence of pattern and the total individualisation of grief.  Accepted for  presentation at The 2004 London Ontario Conference on Grief and Bereavement. London,  Ontario, Canada, 2004.


 • Svenska Läkaresällskapets  riksstämma 2005-11-30: Deltagande på symposium om psykiatrins historia.  Moderator Lars Sjösstrand (Carl-Magnus Stolt ”Klinisk praxis på ett svenskt  landsortssjukhus runt 1850”).


 • Stolt, C-M. A  HISTORICAL CONFLICT BETWEEN MEDICINE AND RELIGION
  The paediatrician versus the bishop 1950 The XXth Nordic Medical Congress  Reykjavík, Iceland, August 10 - 13, 2005


 •   Stolt,  C-M De missnöjda läkarna. Läkares upplevelse av sjukvården i Sverige 1990-2002.  En kvalitativ studie. Nordiska konferensen om vårdkultur, Högskolan i Borås,  2006.